Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ năm 50 đến năm 1970, nguyên nhân của sự phát triển đó

Xuất bản ngày 05/04/2019 - Tác giả:

Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 1950 đến đầu những năm 1970 và nguyên nhân của nó?

Câu hỏi

Nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 50 đến đầu những năm 1970 của thế kỉ XX phát triển như thế nào ? Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó ? Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ Nhật Bản để áp dụng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa Việt Nam hiện nay ?

Gợi ý trả lời

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 50 đến đầu những năm 1970 của thế kỉ XX

- Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 thế kỷ XX, kinh tế Nhật bản có sự tăng trưởng thần kì.

+ Về nông nghiệp cung cấp đáp ứng được 80% nhu cầu lương thực.

+ Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 là 20 tỉ USD, năm 1968 -183 tỉ USD, vươn lên đứng thứ 2 trên thế sau Mĩ

+ Về công nghiệp: trong những năm 1950 là 15%, những năm 1960-13,5% giới

- Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính trên thế giới.

Nguyên nhân của sự phát triển này:

+ Yếu tố con người là yếu tố quyết định ban đầu: Con người Nhật được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên

+ Sự quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty. Họ có tầm nhìn xa, quản lí tốt, sức cạnh tranh cao.

+ Vai trò điều tiết và đề ra chiến lược phát triển của chính phủ Nhật Bản.

+ Áp dụng thành công các thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.

+ Chi phí quốc phòng thấp (> 1% GDP)

+ Biết tận dụng các yếu tố bên ngoài: tranh thủ nguồn viện trợ từ Mỹ, lợi dụng cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, ...

Việt Nam có thể rút ra được bài học kinh nghiệm như:

- Tiếp thu, áp dụng thành tựu tiến bộ cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại vào các ngành kinh tế đặc biệt là công nghiệp

- Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước và đảm bảo chất lượng nguồn lao động trong quá trình hội nhập

- Nhà nước luôn linh hoạt, mềm dẻo, nắm bắt đúng thời cơ đề ra chiến lược phát triển

- Giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, hòa nhập chứ không hòa tan

» Tham khảo thêm: Cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2

Giải sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM