Cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2

Xuất bản: 04/04/2019 - Cập nhật: 10/01/2020 - Tác giả:

Sau chiến tranh thế giới thứ 2 thì Nhật Bản đã đưa ra những nội dung cải cách như thế nào cho xã hội dân chủ? Nêu ý nghĩa của cải cách đó.

Câu hỏi

Nêu những nội dung cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2 và nêu ý nghĩa của cải cách đó

Gợi ý trả lời

*Nội dung chính cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai như sau: 

+ Ban hành hiến pháp có nhiều nội dung tiến bộ, thực hiện cải cách ruộng đất (1946-1949)

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ ( luật công đoàn, đề cao địa vị phụ nữ, trường học tách khỏi ảnh hưởng tôn giáo….)

+ Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị các tội phạm chiến tranh, giải giáp các lực lượng vũ trang.

+ Giải thể các công ty độc quyền lớn, thanh lọc các phần tử phát xít ra khỏi cơ quan nhà nước.

*Ý nghĩa của cuộc cải cách dân chủ ở Nhật Bản là:

+ Mang lại luồng không khí mới cho các tầng lớp nhân dân lao động Nhật Bản.

+ Nhật Bản chuyển từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ, tạo cơ sở cho nền kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì về sau.

» Tham khảo thêm: Sự phát triển của kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ 2

GBT lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM