Thành tựu của Cu-Ba trong công cuộc xây dựng đất nước

Xuất bản: 04/04/2019 - Cập nhật: 10/01/2020 - Tác giả:

Cu-Ba đã có những thành tựu đáng ghi nhận nào trong công cuộc xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội?

Câu hỏi

Em hãy trình bày những thành tựu của Cu-Ba trong công cuộc xây dựng đất nước?

Gợi ý trả lời

Những thành tựu đáng ghi nhận của Cu-ba trong công cuộc xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH)

- Sau khi cách mạng thắng lợi, chính phủ cách mạng lâm thời Cu-ba đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để, cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng, thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục, tái cơ cấu hệ thống y tế....

- 4/1961, quân dân Cu-ba tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ ở bãi biển Hi-rôn, Phi đen Cat–xtơ-rô tuyên bố với toàn thế giới: Cu-ba tiến lên CNXH.

- Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận nhưng nhân dân Cu-ba đã giành được nhiều thắng lợi to lớn: xây dựng được nền đại công nghiệp, một nền nông nghiệp đa dạng, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao phát triển mạnh

- Nền kinh tế có có những chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng ngày càng cao.

» Tham khảo thêm: Diễn biến chính cuộc cách mạng Cu-ba 

Giải bài tập lịch sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy
muc luc Mục lục bài viết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X