Cuộc cách mạng Cu-Ba và kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở nước này

Xuất bản ngày 04/04/2019 - Tác giả:

Em hãy nêu những nét chính về cuộc cách mạng Cu-Ba và kết quả công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước này như thế nào?

Câu hỏi

Trình bày nét chính về cuộc cách mạng Cu-ba và kết quả công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước này?

Gợi ý trả lời

* Diễn biến chính của cách mạng Cu-ba

- Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn-ca-đa ngày 26-7-1953, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến hành đấu tranh kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta thân Mĩ.

- Cuối năm 1958, các binh đoàn cách mạng do Phi- đen làm tổng chỉ huy đã liên tiếp mở các cuộc tiến công.

- Ngày 1-1-1959, cuộc cách mạng nhân dân giành thắng lợi.

* Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Cu-ba

- Sau khi thắng lợi, chính phủ do Phi-đen Ca-xtơ đứng đầu đã tiến hành cải cách dân chủ triệt để:

  • Cải cách ruộng đất
  • Quốc hữu hóa xí nghiệp
  • Xây dựng chính quyền cách mạng
  • Xóa nạn mù chữ, phát triển giáo dục, y tế..

=> bộ mặt đất nước Cu-ba thay đổi căn bản sâu sắc.

- Trong thế kỉ qua, nhân dân Cu-ba đã kiên cường, bất khuất vượt qua những khó khăn to lớn vẫn đứng vững và tiếp tục đạt được những thành tích mới

» Tham khảo thêm: Thắng lợi của đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi

Giải lịch sử lớp 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM