Câu 13 trang 116 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 13 trang 116 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Hãy vẽ sơ đồ đấu các đèn và điện trở sao cho các đèn và điện trở làm việc định mức và công suất các pha bằng nhau
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Một tải ba pha gồm 6 bóng đèn huỳnh quang 220 V - 36 w và 3 điện trở 380 V - 0,5 kW được đấu vào mạch ba pha bốn dây 380/220 V.

Hãy vẽ sơ đồ đấu các đèn và điện trở sao cho các đèn và điện trở làm việc định mức và công suất các pha bằng nhau.

Trả lời

sơ đồ đấu các đèn và điện trở

Tải thứ nhất nối hình sao có dây trung tính nên ta có:

Id = Ip = P/U= 2Pđm = 2.36/200 = 0,33A

Tải thứ hai nối hình tam giác Id = √3 IP

Trong đó:

Ip = P/U = 0,5.103/380 = 1,32a

Id  = √3 IP = √3.1,32 = 2,24A

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X