Những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước ở Châu Phi?

Xuất bản ngày 03/04/2019 - Tác giả:

Các nước châu Phi đang gặp những khó khăn nguy cấp gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?

Câu hỏi

Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?

Gợi ý trả lời

Những khó khăn mà các nước châu Phi phải đối mặt trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước là vô cùng nguy cấp:

- Hiện nay các nước Châu Phi vẫn đang ở tình trạng đói nghèo lạc hậu,  nợ nần chồng chất. Có đến 57 quốc gia châu Phi, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người).

- Từ cuối những năm 80 của TK XX, tình hình Châu Phi ngày càng khó khăn và không ổn định: Xung đột sắc tộc, tôn giáo, tình trạnh đói nghèo, nợ nần và dịch bệnh hoành hành…

- Tỉ lệ tăng dân số và tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới.

» Tham khảo thêm: Những nét chung các nước Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ 2

Giải bài tập sử 9  - Đọc Tài Liệu -

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM