Câu 10 trang 65 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 10/02/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 10 trang 65 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước? Theo em, muốn tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước, cần có những giải pháp nào? Tại sao?

Trả lời câu hỏi 10 trang 65 SGK GDCD 11, Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước  bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 10 trang 65 SGK GDCD 11

Đề bài

Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước? Theo em, muốn tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước, cần có những giải pháp nào? Tại sao?

Trả lời câu 10 trang 65 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 10 trang 65 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

* Sự cần thiết, khách quan phải có vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước :

+ Do yêu cầu phải thực hiện vai trò của chủ sở hữu Nhà nước về TLSX (vốn) đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

+ Nền kinh tế hàng hoá (các tác động tiêu cực) cần phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực; tạo sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội.

+ Đảm bảo đúng mục tiêu XHCN trong xây dựng đất nước: giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh cần có sự quản lý của Nhà nước.

* Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý nền ktế của Nhà nước:

+ Tiếp tục đổi mới công cụ để tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng; giữ vững định hướng XHCN;

+ Tăng cường lực lượng vật chất của Nhà nước để điều tiết thị trường: dự trữ quốc gia, trang bị công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ quản lý nền kinh tế và các doanh nghiệp Nhà nước;

+ Tiếp tục cải cách bộ máy Nhà nước. Trên cơ sở phát triển mạnh mẽ LLSX hiện đại gắn với xây dựng QHSX mới phù hợp trên cả 3 mặt: Sở hữu, Quản lý, Phân phối.

+ Nhà nước quản lí kinh tế bằng pháp luật, chính sách và phương pháp quản lý, chiến lược.

+ Phân phối theo lao động.

Cách trả lời 2

Phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước vì ở nước ta Nhà nước có vai trò quan trọng không thể thay thế trong việc điều tiết và quản lý toàn bộ nền kinh tế.

+ Do yêu cầu phải thực hiện vai trò của chủ sở hữu Nhà nước về TLSX (vốn) đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

+ Nền kinh tế hàng hoá (các tác động tiêu cực) cần phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực; tạo sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội.

+ Đảm bảo đúng mục tiêu XHCN trong xây dựng đất nước: giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh cần có sự quản lý của Nhà nước.

Những giải pháp để tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của Nhà nước là:

+ Tiếp tục đổi mới công cụ để tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng; giữ vững định hướng XHCN;

+ Tăng cường lực lượng vật chất của Nhà nước để điều tiết thị trường: dự trữ quốc gia, trang bị công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ quản lý nền kinh tế và các doanh nghiệp Nhà nước;

+ Tiếp tục cải cách bộ máy Nhà nước. Trên cơ sở phát triển mạnh mẽ LLSX hiện đại gắn với xây dựng QHSX mới phù hợp trên cả 3 mặt: Sở hữu, Quản lý, Phân phối.

+ Nhà nước quản lí kinh tế bằng pháp luật, chính sách và phương pháp quản lý, chiến lược.

+ Phân phối theo lao động.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 10 trang 65 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM