Câu 10 trang 35 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 03/10/2020

Trả lời câu hỏi 10 trang 35 SGK GDCD 11, nôi dung câu hỏi: Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 10 trang 35 SGK GDCD 11, Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 10 trang 35 SGK GDCD 11

Đề bài

Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

Trả lời câu 10 trang 35 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 10 trang 35 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trình bày 1

Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu nghèo và những tiêu cực xã hội khác, thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Cách trình bày 2

Để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hoá giàu nghèo của quy luật giá trị, theo em Nhà nước cần thông qua việc ban hàng, sử dụng pháp luật cũng như ban hành các chính sách kinh tế, chính sách an sinh xã hội cùng với thực lực của nền kinh tế để điều tiết thị trường từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng cường lưu thông, gia tăng trao đổi hàng hoá, ổn định.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 10 trang 35 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM