Câu 1 trang 78 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 78 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Câu hỏi: Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Trả lời

Sơ đồ khối máy thu thanh

Sơ đồ khối máy thu thanh
 

  • Khối chọn sóng : điều chỉnh cộng hưởng chọn sóng cao tần cần thu.
  • Khối khuếch đại cao tần : khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được.
  • Khối dao động ngoại sai : Tạo sóng cao tần trong máy fd > ft sóng định thu là 465kHzhoặc 455kHz
  • Khối trộn sóng : Trộn sóng ft và fd cho ra sóng fd – ft gọi sóng trung tần.
  • Khối khuếch đại trung tần : khuếch đại tín hiệu trung tần.
  • Khối tách sóng : Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.
  • Khối khuếch đại âm tần : khuếch đại tín hiệu âm tần để phát ra loa.
  • Khối nguồn : cung cấp điện cho máy.

doctailieu.com
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top