Câu 1 trang 78 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 78 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Câu hỏi: Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Trả lời

Sơ đồ khối máy thu thanh

Sơ đồ khối máy thu thanh
 

  • Khối chọn sóng : điều chỉnh cộng hưởng chọn sóng cao tần cần thu.
  • Khối khuếch đại cao tần : khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được.
  • Khối dao động ngoại sai : Tạo sóng cao tần trong máy fd > ft sóng định thu là 465kHzhoặc 455kHz
  • Khối trộn sóng : Trộn sóng ft và fd cho ra sóng fd – ft gọi sóng trung tần.
  • Khối khuếch đại trung tần : khuếch đại tín hiệu trung tần.
  • Khối tách sóng : Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.
  • Khối khuếch đại âm tần : khuếch đại tín hiệu âm tần để phát ra loa.
  • Khối nguồn : cung cấp điện cho máy.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 1 trang 78 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu