Câu 1 trang 73 SGK GDCD 11

Xuất bản: 15/02/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 1 trang 73 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Trả lời câu hỏi 1 trang 73 SGK GDCD 11, Bài 8: Chủ nghĩa xã hội bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 1 trang 73 SGK GDCD 11

Đề bài

Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Trả lời câu 1 trang 73 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 1 trang 73 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

– Hai giai đoạn của xã hội cộng sản chủ nghĩa là: Chủ nghĩa xã hội ( giai đoạn đầu) và chủ nghĩa cộng sản (giai đoạn sau) khác nhau ở sự phân chia thành quả lao động.

– Sở dĩ có sự khác nhau đó là do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Cách trả lời 2

- Sự khác nhau của của hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa là:

+ Giai đoạn đầu (hay giai đoạn thấp) của xã hội cộng sản chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa xã hội với đặc trưng là sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất mới đạt tới giới hạn bảo đảm cho xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.

+ Giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) của xã hội cộng sản chủ nghĩa goi là chủ nghĩa cộng sản. Ở giai đoạn này, sự phát triển mạnh mẽ của nền sản xuất xã hội, đặc biệt là sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ tạo ra năng suất lao động rất cao và ngày càng tăng, các nguồn của cải dồi dào, xã hội có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để thực hiện nguyên tắc phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”

- Sự khác nhau đó là ở mỗi giai đoạn, sự phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau dẫn đến nguyên tắc phân phối sản phẩm xã hội cũng khác nhau.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 1 trang 73 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM