Câu 1 trang 64 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 1 trang 64 sách giáo khoa Công nghệ 12 : Nhận xét về điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển bằng mạch điện tử.

Câu hỏi: Nêu nhận xét về điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển bằng mạch điện tử.

Trả lời câu hỏi 1 trang 64 sgk Công nghệ lớp 12

- Điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển bằng mạch điện tử thì điện áp được điều khiển gián đoạn.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án câu tiếp theoCâu 2 trang 64 sgk Công nghệ 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu