Câu 1 trang 64 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 1 trang 64 sách giáo khoa Công nghệ 12 : Nhận xét về điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển bằng mạch điện tử.

Câu hỏi: Nêu nhận xét về điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển bằng mạch điện tử.

Trả lời câu hỏi 1 trang 64 sgk Công nghệ lớp 12

- Điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển bằng mạch điện tử thì điện áp được điều khiển gián đoạn.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án câu tiếp theoCâu 2 trang 64 sgk Công nghệ 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 1 trang 64 sgk Công nghệ 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu