Câu 1 trang 45 sgk Công nghệ 12

Trả lời câu hỏi 1 trang 45 sách giáo khoa Công nghệ 12: Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm gì?

Câu hỏi: Mạch khuếch đại dùng OA mắc kiểu khuếch đại đảo có những đặc điểm gì? Muốn điều chỉnh hệ số khuếch đại của mạch điện thì làm thế nào?

Trả lời câu hỏi 1 trang 45 sgk Công nghệ lớp 12

Sơ đồ khuếch đại đảo dùng OA
 

  Tín hiệu vào qua R1 đưa đến đầu vào đảo của OA. Kết quả điện áp ở đầu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào và đã được khuếch đại lên.

  Hệ số khuếch đại điện áp :

Hệ số khuếch đại điện áp
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 1 trang 45 sgk Công nghệ 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu