Câu 1 trang 34 SGK GDCD 11

Xuất bản ngày 08/10/2020

Trả lời câu hỏi 1 trang 34 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 34 SGK GDCD 11, Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 1 trang 34 SGK GDCD 11

Đề bài

Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Trả lời câu 1 trang 34 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 1 trang 34 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trình bày 1

– Nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

– Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao độngcá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa đó; và tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất tổng hàng hóa phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết của tổng hàng hóa đó.

– Trong lưu thông, trên thị trường việc trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết. Nói cách khác, phải dựa theo nguyên tắc ngang giá. Điều đó có nghĩa là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa A và hàng hóa B bằng nhau thì chúng được trao đổi với nhau.

Cách trình bày 2

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

Cụ thể nội dung của giá trị được biểu hiện trong sản xuất và trong lưu thông

- Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

- Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 1 trang 34 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM