Câu hỏi 1 trang 23 Lịch Sử 5 bài 11

Xuất bản ngày 21/11/2018 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 1 trang 23 Bài 11 Ôn tập về Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì?

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 11 SGK

Trả lời

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích giành lại tự do, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mà như Bác Hồ nói trong bản "Tuyên ngôn độc lập" ngày 2/9/1945, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của tất cả đồng bào Việt Nam.

=> Nhân dân ta đấu tranh với mục đích bảo vệ độc lập, tự do, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Xem thêm

>>> Bài trước: Giải bài tập bài 10 lịch sử 5

>>> Bài tiếp theo: Câu hỏi 2 bài 11 sgk lịch sử 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM