Câu 1 trang 145 lịch sử 11: Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc...

Xuất bản ngày 28/03/2019 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 145 SGK Sử 11 - Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào?

Câu hỏi

Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào?

Trang 145 SGK Lịch Sử 11

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào các kiến thức lịch sử 11 bài 23 đã được học để suy luận trả lời câu hỏi

Gợi ý trả lời cầu 1 trang 145 SGK sử 11

Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh:

Bối cảnh trong nước:

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho cơ cấu kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi:

  • Kinh tế: quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam tồn tại cùng với quan hệ sản xuất phong kiến.
  • Xã hội: bên cạnh các giai cấp cũ, các lực lượng xã hội mới ra dời như công nhân, tư sản, tiểu tư sản với những hệ tư tưởng mới.

- Một bộ phận ưu tú trong hàng ngũ trí thức phong kiến sớm tiếp xúc với tư tưởng mới bên ngoài đã nhận ra những hạn chế của hệ tư tưởng phong kiến.

- Tân thư, tân báo được đưa vào Việt Nam, truyền bá, cổ vũ tư tưởng dân chủ tư sản.

Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Bối cảnh thế giới và khu vực:

- Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản (năm 1868) đã khiến Nhật Bản trở thành một nước tư bản phát triển.

- Cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc thành công. Nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới: dân chủ tư sản.

Xem thêm:

Tài liệu tham khảoTình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM