Câu 1 trang 118 SGK GDCD 11

Xuất bản: 01/05/2021 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi 1 trang 118 SGK GDCD 11, nội dung câu hỏi: Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Trả lời câu hỏi 1 trang 118 SGK GDCD 11, Bài 15: Chính sách đối ngoại bằng nhiều cách khác nhau giúp các em chuẩn bị bài tốt nhất môn công dân lớp 11 trước khi tới lớp.

Câu hỏi 1 trang 118 SGK GDCD 11

Đề bài

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Trả lời câu 1 trang 118 SGK GDCD 11

Đọc tài liệu tổng hợp các cách trình bày câu trả lời câu 1 trang 118 SGK Công dân 11 khác nhau cho các em học sinh tham khảo.

Cách trả lời 1

– Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

– Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội.

Cách trả lời 2

Vai trò và nhiệm vụ của chính sách đối ngoại:

- Vai trò của chính sách đối ngoại

  • Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tê thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.
  • Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
  • Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

- Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới và hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

-/-

Trên đây  là một số cách trình bày câu trả lời cho câu hỏi bài 1 trang 118 SGK GDCD 11 cho các em có thể hình dung được nhiều cách giải bài tập công dân 11 khác nhau, phù hợp với đúng hoàn cảnh thực tế của bản thân. Chúc các em học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM