Câu 1 trang 115 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 115 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Vẽ một mạch điện gồm nguồn điện Un và ba loại linh kiện R, L, c mắc nối tiếp. Hãy viết biểu thức điện áp trên các linh kiện đó là ƯR, ƯL, Ư£ theo dòng điện I..

Câu hỏi: Vẽ một mạch điện gồm nguồn điện Un và ba loại linh kiện R, L, c mắc nối tiếp. Hãy viết biểu thức điện áp trên các linh kiện đó là ƯR, ƯL, Ư£ theo dòng điện I. Tính giá trị các điện áp đó khi dòng điện I ở các tần số :

Câu hỏi 1 trang 115 sgk công nghệ lớp 12
 

Trả lời

Đáp án câu 1 trang 115 sgk công nghệ lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top