Câu 1 trang 74 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 74 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Nêu các chức năng của máy tăng âm.

Câu hỏi: Nêu các chức năng của máy tăng âm.

Trả lời

Máy tăng âm là một thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.

Chức năng các khối tăng âm:

  •  Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu âm tần từ các nguồn khác nhau.
  •  Khối mạch tiền khuếch đại: khuếch đại tới một trị số nhất định.
  •  Khối mạch âm sắc: dùng để chiều chỉnh độ trầm – bổng của âm thanh.
  •  Khối mạch khuếch đại trung gian: khuếch đại tiếp để đủ công suất kích cho tầng công suất.
  •  Khối mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa
  •  Khối nguồn nuôi: cung cấp điện cho toàn bộ máy tăng âm

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top