Câu 1 trang 61 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 61 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Mạch điều khiển tín hiệu là gì?

Câu hỏi: Mạch điều khiển tín hiệu là gì?

Trả lời

Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển sự thay đổi trạng thái của tín hiệu.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top