Câu 1 trang 57 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 57 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?

Câu hỏi: Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?

Trả lời

Mạch điện tử: 

+ Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.

+ Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển.

Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển

Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển

doctailieu.com
Tải về
Xem thêm các bài khác
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu