Câu 1 trang 41 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 41 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Thế nào là mạch điện tử?

Câu hỏi: Thế nào là mạch điện tử?

Trả lời

 Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp các linh kiện với nguồn, dây dẫn.

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    08:33 AM
31/08/2018    08:33 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top