Câu 1 trang 24 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 24 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Câu hỏi: Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Trả lời

Cấu tạo:

Linh kiện bán dẫn có 1 lớp tiếp giáp P-N, có hai cực A, K.

Kí hiệu: 

kí hiệu điot bán dẫn
 

Phân loại :

+ Theo chế tạo :

- Điôt tiếp điểm.

- Điôt tiếp mặt.

+ Theo chức năng :

- Điôt ổn áp :

- Điôt chỉnh lưu :

Công dụng:

+ Điôt tiếp điểm : Chỗ tiếp giáp rất nhỏ, chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua, dùng để tách sóng và trộn tần.

+ Điôt tiếp mặt : Chỗ tiếp giáp có diện tích lớn, cho dòng điện lớn đi qua, dùng chỉnh lưu.

doctailieu.com
Tải về
30/08/2018    20:52 PM
30/08/2018    20:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu