Câu 1 trang 24 sgk công nghệ lớp 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 24 sách giáo khoa công nghệ lớp 12: Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Câu hỏi: Trình bày cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của điot bán dẫn.

Trả lời

Cấu tạo:

Linh kiện bán dẫn có 1 lớp tiếp giáp P-N, có hai cực A, K.

Kí hiệu: 

kí hiệu điot bán dẫn
 

Phân loại :

+ Theo chế tạo :

- Điôt tiếp điểm.

- Điôt tiếp mặt.

+ Theo chức năng :

- Điôt ổn áp :

- Điôt chỉnh lưu :

Công dụng:

+ Điôt tiếp điểm : Chỗ tiếp giáp rất nhỏ, chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua, dùng để tách sóng và trộn tần.

+ Điôt tiếp mặt : Chỗ tiếp giáp có diện tích lớn, cho dòng điện lớn đi qua, dùng chỉnh lưu.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu 1 trang 24 sgk công nghệ lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    20:52 PM
30/08/2018    20:52 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu