Cảnh ngày hè

Cảnh ngày hè
Năm sáng tác:Văn học thế kỉ X - XVII
Tác giả:Nguyễn Trãi
Hoàn cảnh sáng tác:
Cảnh ngày hè được sáng tác vào thời gian Nguyễn Trãi về quê sống ẩn giật. Cuộc sống thanh bình, giản dị đã giúp ông lắng nghe trọn vẹn nhịp sống của con người, của thiên nhiên và sáng tác nên bài thơ.