Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Lí Bạch (Tương Như dịch)
Hoàn cảnh sáng tác:
Cuộc đời Lí Bạch là những năm tháng phiêu bạc giang hồ, đi khắp nơi trong thiên hạ để thảo chí thăm thú. Tuy vậy, không lúc nào trong ông quên đi quê hương mình. Trong một đêm trăng sáng, nhìn khung cảnh trong đêm nơi xứ người, nhà thơ tức cảnh sinh tình mà sáng tác bài thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ).