Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên nào?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên nào?

A. Tiến nhanh trên con đường XHCN.

B. Độc lâp và tự do.

C. Giàu mạnh và phát triển.

D. Kỷ nguyên công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Trả lời

Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên độc lâp và tự do

Đáp án: B

Ghi nhớ:

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của toàn thể nhân dân. Thắng lợi ấy cũng minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, nắm bắt và chớp đúng thời cơ.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên nào? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM