Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?

A. 18-8-1945.

B. 19-8-1945.

C. 20-8-1945.

D. 21-8-1945.

Trả lời

Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày 19 tháng 8 năm 1945.

Đáp án: B

Ghi nhớ:

Tổng khởi nghĩa Hà Nội năm 1945 là sự kiện nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và chính phủ Đế quốc Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng mở đầu cho Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Ý nghĩa lịch sử ngày 19 tháng 8 năm 1945

  • Đây là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Đã phá tan xiềng xích nô lê Pháp- Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do.
  • Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thới giới, đặc biệt là châu Á và châu Phi

Tham khảo thêm: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu cách mạng tháng tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM