Cách làm và đáp án bài tập trang 82 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Xuất bản: 15/05/2018 - Cập nhật: 05/09/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5 trang 82 SGK môn Toán chính xác nhất. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo trước đáp án để hướng dẫn các bé làm bài ôn tập tại nhà.

BÀI 1 trang 82 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

9 + 1  =8 + 2 =7 + 3 =6 + 4 =5 + 5 =
1 + 9 =2 + 8 =3 + 7 =4 + 6 =10 + 0 =

Đáp án:

9 + 1  = 108 + 2 = 107 + 3 = 106 + 4 = 105 + 5 = 10
1 + 9 = 102 + 8 = 103 + 7 = 104 + 6 = 1010 + 0 = 10

BÀI 2 trang 82 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bài 2 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 1

BÀI 3 trang 82 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số?

Bài 3 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 1

BÀI 4 trang 82 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

5 + 3 + 2 =4 + 4 + 1 =6 + 3 - 5 =5 + 2 - 6 =

Đáp án:

5 + 3 + 2 = 104 + 4 + 1 = 96 + 3 - 5 = 35 + 2 - 6 = 2

BÀI 5 trang 82 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

Bài 5 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 1

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ