Cách làm và đáp án bài 2 và bài 3 trang 87 sách giáo khoa Toán lớp 1

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 2 và 3 trang 87 SGK môn Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các bạn tham kahro trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức đã được học trên lớp.

BÀI 2 trang 87 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Điền số?

Bài 2 trang 87 SGK toán lớp 1

Đáp án:

  • Điền lần lượt: 9, 2, 7, 4, 5
  • Điền lần lượt: 8, 2, 7, 4
  • Điền lần lượt: 2, 1, 5, 4
  • Điền lần lượt: 6, 2, 3

Đáp án bài 2 trang 87 SGK toán lớp 1


BÀI 3 trang 87 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp:

a)

Câu a bài 3 trang 87 SGK toán lớp 1

b)

Có: 10 quả bóng
Cho : 3 quả bóng
Còn: ... quả bóng ?

Câu b bài 3 trang 87 SGK toán lớp 1

Đáp án:

a) 4 + 3 = 7

Đáp án câu a bài 3 trang 87 SGK toán lớp 1

b)

Có: 10 quả bóng
Cho : 3 quả bóng
Còn: 7 quả bóng ?

Đáp án câu b bài 3 trang 87 SGK toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X