Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 90 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2 và bài 3 trang 90 sách giáo khoa Toán lớp 1 bài Luyện tập chung.

 

Đáp án giải các bài 1, 2 và 3 SGK Toán lớp 1 trang 90

Bài 1: Tính

2  = 1 + ... 6 = 2 + ... 8 = ... + 3 10 = 8 +  ...
3 = 1 + ... 6 = ...+ 3 8 = 4 + ... 10 = ... + 3
4 = ... + 1 7 = 1 + ... 9 = ... + 1 10 = 6 + ...
4 = 2 + ... 7 = ... + 2 9 = ... + 3 10 = ... + 5
5 = ... + 1 7 = 4 + ... 9 = 7 + ... 10 = 10 + ...
5 = 3 + ... 8 = ... + 1 9 = 5 + ... 10 = 0 + ...
6 = ... + 1 8 = 6 + .. 10 = ... + 1 1 = 1 + ...

Đáp án:

2  = 1 + 1 6 = 2 + 4 8 = 5 + 3 10 = 8 + 2
3 = 1 + 2 6 = 3 + 3 8 = 4 + 4 10 = 7 + 3
4 = 3 + 1 7 = 1 + 6 9 = 8 + 1 10 = 6 + 4
4 = 2 + 2 7 = 5 + 2 9 = + 3 10 = + 5
5 = 4 + 1 7 = 4 + 3 9 = 7 + 2 10 = 10 + 0
5 = 3 + 2 8 = 7 + 1 9 = 5 + 4 10 = 0 + 10
6 = 5 + 1 8 = 6 + 2 10 = 9 + 1 1 = 1 + 0

 

Bài 2Viết các số 7, 5, 2, 9, 8

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .................................................

Đáp án:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 7,8 , 9

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 7, 5 , 2

 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp

bài 3 trang 90 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 90 SGK toán lớp 1
 

» Xem thêm: Giải bài tập luyện tập chung trang 91 sgk Toán 1

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1, 2, 3 trang 90 sgk Toán 1 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu