Cách giải và đáp án bài 40 trang 53 SGK Toán lớp 8 tập 1

Dưới đây là cách giải và đáp án bài 40 trang 53 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 1 phần đại số: Rút gọn biểu thức.

Đề bài

Rút gọn biếu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Đề bài 40
 

Lời giải đáp án

Áp dụng tính phân phối: 

Đáp án bài 40

Áp dụng không phân phối:

Đáp án bài 40

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải và đáp án bài 40 trang 53 SGK Toán lớp 8 tập 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu