Cách giải và đáp án bài 34 trang 50 sgk Toán lớp 8 tập 1

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án bài 34 trang 50 trong sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 phần đại số: Thực hiện các phép tính.

Đề bài

Dùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép tính sau:

Lời giải đáp án 

doctailieu.com
Back to top