Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài 3 và bài 4 trang 84 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập và đáp án các bài 3 và bài 4 trang 84 SGK môn Toán lớp 1.

BÀI 3 trang 84 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu

câu hoi bài 2 trang 83 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 83 SGK toán lớp 1

BÀI 4 trang 84 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

Bài 4 trang 83 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 83 SGK toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top