Cách giải và đáp án bài 27 trang 48 sgk môn Toán lớp 8 tập 1

Dưới đây đọc tài liệu gửi tới các em phần hướng dẫn và đáp án bài 27 trang 48 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 1 phần đại số: Tính giá trị của biếu thức.

Đề bài

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

Tại x = -4.

Nếu coi tử số của phân số tối giản mà em tìm được là ngày còn mẫu số là tháng thì đó chính là một ngày lễ trên thế giới. Đố em biết đó là ngày gì?

Đáp án lời giải

Đáp án bài 27 trang 48 sách giáo khoa toán lớp 8
 

 

doctailieu.com
Back to top