Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Cách giải và đáp án bài 1, bài 2 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài tập 1 và bài 2 trang 71 SGK môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo để kèm các bé ôn tập kiến thức phép cộng trong phạm vi 8.

BÀI 1 trang 71 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 71 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 71 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 71 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 + 7 = 2 + 6 = 3 + 5 = 4 + 4 =
7 +1 = 6 + 2 = 5 + 3 = 8 + 0 =
7 - 3 = 4 + 1 = 6 - 3 = 0 + 2 =

Đáp án:

1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8
7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 8 + 0 = 8
7 - 3 = 4 4 + 1 = 5 6 - 3 = 3 0 + 2 = 2

doctailieu.com
Back to top