Mục lục bài học

Cách giải toán đại số lớp 10 bài 1 sgk trang 50

Các em được làm quen với việc phát biểu quy ước về tập xác định của hàm số được cho bởi công thức

Đề bài: Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số được cho bởi công thức

Hai hàm số  và  có gì khác nhau?

Đáp án:

Một hàm số cho bởi công thức  mà không chú thích gì về tập xác định thì ta quy ước rằng tập xác định của hàm số ấy là tập hợp tất cả các số  sao cho biểu thức  có nghĩa.

Cách giải toán đại số lớp 10 bài 1 sgk trang 50
 

doctailieu.com
Back to top