Mục lục bài học

Cách giải bài 7 trang 50 sgk đại số lớp 10

Các em tiếp tục làm toán về parabol, cụ thể ở đây là tìm giao điểm với trục tung

Đề bài:

Xác định tọa độ giao điểm của parabol  với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại một điểm và viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường hợp đó.

Đáp án:

Giao điểm với trục tung 

Điều kiện để parabol cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt 

Điều kiện để parabol cắt trục hoành tại một điểm 
Tọa độ giao điểm là: 

Các trường hợp đặc biệt để  
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu