Mục lục bài học

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10

Giải phương trình và hệ phương trình qua những bài toán luyện tập nhằm nâng cao kỹ năng

Đề bài: Giải các phương trình

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm

doctailieu.com
Tải về
Back to top