Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10

Giải phương trình và hệ phương trình qua những bài toán luyện tập nhằm nâng cao kỹ năng

Đề bài: Giải các phương trình

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu