Cách ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Xuất bản: 22/03/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký hồ sơ dự thi THPT quốc gia 2019 đúng quy cách, cách ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia trong từng mục để tránh sai sót không đáng có

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi THPTQG 2019

Sở GD-ĐT:............., Mã sở: ...............: điền đúng tên Sở và 2 số tương ứng với mã sở lần lượt vào 2 ô (các em có thể tra mã sở: mã sở và mã 65 cụm thi)

Số phiếu:

Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi, thí sinh không ghi mục này

Cách ghi mục A phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN    

Mục 1: Họ tên, giới tính

 • Viết đúng họ và tên như giấy khai sinh của mình
 • Viết bằng chữ in hoa có dấu
 • Giới tính: Nữ điền số 1, nam điền số 0

Mục 2: Ngày, tháng, năm sinh

 • Nếu ngày, tháng, năm sinh bé hơn 10 thì viết số 0 ở trước (01, 02,...., 09, 10, 11, ....)
 • Phần năm sinh chỉ viết 2 số cuối (99, 00, 01,...)

Mục 3: Nơi sinh, dân tộc

 • Nơi sinh của thí sinh cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố
 • Trường hợp sinh ở nước ngoài chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tên tiếng Việt)
 • Dân tộc ghi đúng như trong giấy khai sinh

Mục 4: Số chứng minh thư nhân dân

 • Đối với CMND mẫu mới hoặc thẻ căn cước ghi đủ 12 chữ số
 • Đối với CMND mẫu cũ ghi đủ 9 chữ số: Thay vì bỏ trống 3 ô đầu, các em có thể điền số 0 để không ô nào bị trống

điền số chứng minh thư nhân dân

Mục 5: Hộ khẩu thường trú

 • Ghi mã tỉnh (thành phố) và mã huyện (quận): Chỉ ghi mã xã đối với các trường hợp xã thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quy định của Bộ GD-ĐT.
 • Thí sinh cần tra cứu đúng nơi đăng ký dự thi để ghi mã Tỉnh (thành phố), mã Huyện (quận), mã Xã (phường) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú vào các ô tương ứng, thí sinh không ở trường hợp thuộc diện xã đặc biệt thì bỏ trống ô mã xã. Tra cứu mã tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã
 • Sau khi điền đầy đủ mã các đơn vị hành chính thì ghi rõ ràng ở dòng trống phía dưới.
 • Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hay ưu tiên khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú, thì hộ khẩu thường trú phải khẳng định trên 18 tháng tại khu vực I hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn.

Mục 6: Nơi học THPT hoặc tương đương

 • Ghi tên trường và địa chỉ đến quận (huyện), tỉnh (thành phố) vào dòng kẻ chấm.
 • Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường theo quy định của Sở GD-ĐT).
 • Đối với thí sinh là công an, quân nhân được cử đi tham gia thi tuyển THPT Quốc Gia thì ghi mã tỉnh tương ứng với nơi đóng quân và mã trường là 900.
 • Đối với thí sinh học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã Tỉnh theo hộ khẩu thường trú, mã trường là 800. Mục lớp ghi rõ lớp đang học... đối với thí sinh tự do ghi "TDO"

Cách ghi mục B phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI

Mục 9: Thí sinh dùng kết quả dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ, TC

 • Thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả bắt buộc đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.
 • Nếu không đánh dấu vào ô này sẽ không được lấy kết quả để xét tuyển đại học.

Mục 10: Thí sinh học chương trình THPT hay học chương trình GDTX

 • Thí sinh phải đánh dấu (X) vào 1 trong 2 ô để biể

Mục 11: Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT

Mục này chỉ dùng đối với thí sinh tự do, đánh dấu (X) vào 1 trong 2 ô để biểu thị đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp.

Mục 12: Tên cụm, mã cụm

Thí sinh đăng ký dự thi ở cụm nào thì ghi tên cụm thi và mã cụm thi do Bộ GD-ĐT quy định vào vị trí tương ứng.

Mục 13: Nơi ĐKDT, mã đơn vị ĐKDT

 • Học sinh đang theo học tại trường THPT nào thì ghi nơi đăng ký dự thi tại trường THPT đó.
 • Các đối tượng khác nộp ĐKDT tại các điểm do sở GD-ĐT quy định, mã ĐKDT ghi theo nơi nhận hồ sơ ĐKDT.

Mục 14: ĐKDT bài thi

 • Là học sinh lớp 12: phải đăng ký bài thi tại điểm a, không được chọn các môn thi thành phần tại điểm b
 • Thí sinh tự do tùy theo mục đích dự thi có thể đăng ký các tổ hợp, chọn ở cả điểm a) và điểm b)
 • Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, nhưng những năm trước có các môn đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu môn nào thì phải ghi rõ môn thi thành phần đó
 • Đối với hệ GDTX có thể chọn thi môn Ngoại ngữ để xét tuyển ĐH, CĐ. Thí sinh đăng ký dự thi môn thành phần nào thì đánh dấu (X) vào môn thành phần đó.

Cách ghi mục C phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT    

Mục 15: Đăng ký miễn thi Ngoại ngữ

Thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển Olympic Quốc tế môn Ngoại ngữ

Mục 16: Đăng ký bài/môn xin bảo lưu

Thí sinh đã tham gia thi những năm trước, nếu có những môn thi đủ điều kiện bảo lưu và thí sinh muốn bảo lưu thì ghi rõ điểm bài/ môn thi vào ô tương ứng. Đối với các môn được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi ở mục 13 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả để xét tuyển.

Cách ghi mục C phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Cách ghi mục D phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Mục 17: Đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu theo quy định.

Mục 18: Khu vực tuyển sinh

 • Đối với thí sinh có mục đích đăng ký dự thi THPT Quốc Gia cần điền đầy đủ khu vực tuyển sinh vào ô tương ứng. Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1

Lưu ý

+ Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) điền 2NT

+ Khu vực 2 (KV2) điền số 2

+ Khu vực 3 (KV3) điền số 3.

 • Trong 3 năm THPT học ở đâu lâu hơn được hưởng ưu tiên khu vực đó.
 • Đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ quy định của quy chế tuyển sinh Đại học 2018, phần mềm đăng ký sẽ tự động xác định mức điểm ưu tiên.

Mục 19: Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 • Thí sinh đã tốt nghiệp ghi năm tốt nghiệp của mình
 • Thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh chưa tốt nghiệp ghi năm tốt nghiệp là 2018

Mục 20: Đối với thí sinh dự thi để xét liên thông lên ĐH, CĐ

Đối với thí sinh dự thi để học liên thông, đánh dấu (X) vào bậc học tương ứng, trung cấp (TC) hoặc cao đẳng (CĐ)

Mục 21: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ

 • Mục này dành cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký nguyện vọng vào đại học; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên.
 • Để ghi thông tin mục này thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của từng trường.
 • Các thí sinh lưu ý mã ngành đại học năm nay sẽ là 7, năm trước bắt đầu là 52. Các bạn lưu ý để ghi chính xác.
 • Không giới hạn về số nguyện vọng trong 1 trường cũng như nhiều trường, các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
 • Trong một trường thí sinh có thể chọn nhiều ngành hoặc tổ hợp ngành.
 • Các thí sinh thi vào các trường công an, quân đội bắt buộc phải qua vòng sơ tuyển.
 • Trường hợp đăng ký nguyện vọng 2 mã ngành cùng 1 trường các bạn để 2 nguyện vọng thành 2 dòng ở mục 21, mỗi dòng 1 nguyện vọng.
 • Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển.

Cách ghi mục D phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Trên đây là chi tiết cách ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 chuẩn xác nhất theo quy định đặt ra, các em cần lưu ý từng mục để tránh những sai sót không đáng có nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM