Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích

Xuất bản: 14/01/2023 - Tác giả:

Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Giải thích. Trả lời câu hỏi 2 trang 55 sách giáo khoa Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 55 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Ôn tập chương 2 sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 2 trang 55 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Các phát biểu sau đây là đúng hay sai? Giải thích.

a. Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ (3 – 7 µm), chưa có nhân hoàn chỉnh, trong tế bào chất chỉ có bào quan duy nhất là ribosome, không có các bào quan có màng bào bọc.

b. Tế bào nhân thực bao gồm tế bào thực vật, tế bào động vật và tế bào vi sinh vật.

c. Mọi cơ thể sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào.

d. Vi khuẩn là những loài sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn bào.

e. Mỗi tế bào đều có ba thành phần cơ bản: lưới nội chất, tế bào chất và nhân tế bào.

g. Ribosome là bào quan duy nhất có ở tế bào nhân sơ.

h. Lục lạp là bào quan có ở các sinh vật có khả năng quang hợp như thực vật, vi khuẩn lam.

i. Chỉ có tế bào thực vật và tế bào nấm mới có thành tế bào.

Trả lời:

a. Sai. Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ (1 – 5 µm).

b. Sai. Tế bào vi sinh vật có cấu tạo nhân sơ hoặc nhân thực.

c. Đúng. Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống, mọi cơ thể sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào.

d. Đúng. Vi khuẩn là những loài sinh vật có cấu tạo cơ thể đơn bào.

e. Sai. Mỗi tế bào đều có ba thành phần cơ bản: màng tế bào, tế bào chất và nhân tế bào hoặc vùng nhân.

g. Đúng. Ribosome là bào quan duy nhất có ở tế bào nhân sơ.

h. Đúng. Lục lạp là bào quan có ở các sinh vật có khả năng quang hợp như thực vật, vi khuẩn lam.

i. Sai. Ở tế bào vi khuẩn cũng có thành tế bào được cấu tạo từ peptidoglycan.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 2 trang 55: "Các phát biểu sau đây đúng hay sai?" thuộc nội dung soạn bài Ôn tập chương 2 sgk Sinh học 10 Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM