Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào?

A. Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ.

B. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu.

D. Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

Trả lời

Đáp án: B

Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM