Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thời gian nào?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thời gian nào?

A. 1945-1946

B. 1946-1947

C. 1947-1948

D. 1945-1949

Trả lời

Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng 1945-1949.

Đáp án: C

Ghi nhớ:

Từ năm 1945 đến năm 1949, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân.

  • Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.
  • Tiến hành cải cách ruộng đất.
  • Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước.
  • Thực hiện các quyền tự do dân chủ.
  • Cải thiện đời sống nhân dân.

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thời gian nào? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM