Các nhận định dưới đây là đúng hay sai? Giải thích.

Xuất bản: 17/01/2023 - Tác giả:

Các nhận định dưới đây là đúng hay sai? Giải thích. Trả lời câu hỏi 7 trang 65 sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 7 trang 65 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 7 trang 65 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Các nhận định dưới đây là đúng hay sai? Giải thích.

a) Quá trình (1) là sự giải phóng năng lượng.

a) Quá trình (2) là sự tích lũy năng lượng.

Hình 13.3 câu hỏi 7 trang 65 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Quá trình (1) là sự giải phóng năng lượng.

=> Nhận định này sai. Vì quá trình này ADP được chuyển hóa trở lại thành ATP, mà ATP có vai trò cung cấp năng lượng nên đây là quá trình tích lũy năng lượng.

b) Quá trình (2) là sự tích lũy năng lượng.

=> Nhận định này sai. Vì trong quá trình này ATP bị phân giải và cung cấp năng lượng cho tế bào, do đó quá trình này là quá trình giải phóng năng lượng.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 7 trang 65: "Các nhận định dưới đây là đúng hay sai? Giải thích" thuộc nội dung soạn bài Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM