Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài 1, bài 2, bài 3 trang 104 sách giáo khoa Toán lớp 1

Cách làm và đáp án chi tiết các bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 104 SGK môn Toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

BÀI 1

Đề bài: Điền số thích hợp vào ô trống.

Câu hỏi bài 1 trang 104 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Câu hỏi bài 1 trang 104 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 2

Đề bài: Nối tranh với một số thích hợp (theo mẫu)

Câu hỏi bài 2 trang 104 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 104 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 3

Đề bài: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Câu hỏi bài 3 trang 104 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 104 SGK Toán lớp 1

doctailieu.com
Back to top