Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Trần Nhân Tông
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ "Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra" được sáng tác trong dịp Trần Nhân Tông được về thăm quê cũ ở Thiên Trường (thuộc tỉnh Nam Định ngày nay)