Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến

Xuất bản: 01/09/2018 - Cập nhật: 20/12/2018 - Tác giả: Giangdh

Mẫu báo cáo thực hành Quan sát thường biến bài 27 sgk Sinh 9: Thí nghiệm ảnh hưởng của môi trường với tính trạng số lượng và chất lượng.

Đề bài:

Cho nhận xét về:

- Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng

- Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến

Mẫu báo cáo chi tiết bài thực hành 27: Quan sát thường biến

1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng

- Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hưởng của môi trường.

Ví dụ: giống lúa nếp cẩm trồng ở miền núi hay đồng bằng đều cho hạt gạo bầu tròn và màu đỏ.

Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều vào yếu tố môi trường vì thế cùng một kiểu gen nhưng sống trong các điều kiện môi trường khác nhau biểu hiện các kiểu hình khác nhau .

 Ví dụ: lượng sữa vắt trong 1 ngày của một con bò cái phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi.

2. Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm bài thực hành khác:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ