Bằng cách nào tế bào có thể lựa chọn được những chất cần thiết

Xuất bản: 22/01/2023 - Tác giả:

Bằng cách nào tế bào có thể lựa chọn được những chất cần thiết để thực bào trong hàng loạt chất xung quanh? Trả lời câu hỏi 6 trang 84 sách giáo khoa Sinh học 10 CTST

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 6 trang 84 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Ôn tập chương 3 sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 6 trang 84 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Bằng cách nào tế bào có thể lựa chọn được những chất cần thiết để thực bào trong hàng loạt chất xung quanh?

Trả lời:

Tế bào có thể lựa chọn được những chất cần thiết để thực bào trong hàng loạt các chất xung quanh do trên màng tế bào có các thụ thể đặc hiệu với những chất nhất định (chỉ những chất có thể khớp được với thụ thể mới được thực bào).

Khi tiến hành quá trình thực bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 6 trang 84: "Bằng cách nào tế bào có thể lựa chọn được những chất cần thiết để thực bào trong hàng loạt chất xung quanh?" thuộc nội dung soạn bài Ôn tập chương 3 sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM