Bằng cách nào mà thông tin từ thụ thể được truyền vào trong tế bào?

Xuất bản: 21/01/2023 - Tác giả:

Bằng cách nào mà thông tin từ thụ thể được truyền vào trong tế bào? Trả lời câu hỏi 5 trang 81 sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 5 trang 81 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Thông tin giữa các tế bào sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 5 trang 81 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Bằng cách nào mà thông tin từ thụ thể được truyền vào trong tế bào?

Trả lời:

Thông tin từ thụ thể được truyền vào trong tế bào bằng cách: Sau khi liên kết, phân tử tín hiệu làm thay đổi thụ thể của tế bào đích, qua đó khởi động quá trình truyền tin thông qua các phân tử truyền tin trong con đường truyền tín hiệu.

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 5 trang 81: "Bằng cách nào mà thông tin từ thụ thể được truyền vào trong tế bào?" thuộc nội dung soạn bài Thông tin giữa các tế bào sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM