Bài toán dân số

Bài toán dân số
Năm sáng tác:1995
Tác giả:Báo Giáo dục và Thời đại
Hoàn cảnh sáng tác:
Văn bản trích từ bài báo “Bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại” in trên báo Giáo dục và Thời đại chủ nhật, số 28, 1995, nêu bài toán dân số được đặt ra ở thời cổ đại, liên hệ với tình hình dân số hiện tại và kêu gọi mọi người quan tâm đến vấn đề gia tăng dân số