Bài tập phần 1 trang 96 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài tập phần 1 trang 96 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Quan hệ từ

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập phần 1 trang 96 SGK Ngữ văn 7 tập một phần trả lời câu hỏi thế nào là quan hệ từ, soạn bài Quan hệ từ chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

1. Xác định quan hệ từ trong các câu sau:

a.

Đồ chơi của chúng tôi chẳng có nhiều.

(Khánh Hoài)

b. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu.

(Sơn Tinh, Thủy Tinh)

c. Bởi tôi ăn uổng điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm.

(Tô Hoài)

d. Mẹ thường nhân lúc con ngủ mà làm vài việc của riêng mình. Nhưng hôm nay ẹ không tập trung được vào việc gì cả.

(Lý Lan)

2. Các quan hệ từ nói trên liên kết những từ ngữ hay những câu nào với nhau? Nêu ý nghĩa của mỗi quan hệ từ.

Trả lời bài tập phần 1 trang 96 SGK Ngữ văn 7 tập 1

1. Các quan hệ từ trong những câu trên là:

a. của

b. như

c. Bởi ...và ... nên

d. nhưng

2. Những quan hệ từ trên liên kết bằng

a. Dùng để liên kết ngữ với ngữ : Đồ chơi của chúng tôi ==> quan hệ sở hữu.

b. Dùng để liên kết từ với từ : đẹp như hoa ==> quan hệ so sánh.

c. Dùng để nối hai vế trong câu ghép ==> quan hệ nguyên nhân kết quả

d. Dùng để nối hai câu đơn ==> quan hệ đối lập

Ghi nhớ

- Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả… giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.

- Sử dụng quan hệ từ: Khi nói hoặc viết có trường hợp không nhất thiết phải dùng quan hệ từ để hiểu đúng câu văn.

- Có những quan hệ từ được dùng thành cặp (nếu…thì, vì…nên, sở dĩ…vì, tuy…nhưng)

-------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài tập phần 1 trang 96 SGK Ngữ văn 7 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Quan hệ từ trong chương trình soạn văn 7 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM