Bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Tiếng Việt - Đề số 2

Phiếu bài tập nghỉ dịch corona lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 2 sẽ giúp các em học sinh ôn tập và nẵm vững các kiến thức đã học trong học kỳ 1

    Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học trong học kỳ 1, Đọc Tài Liệu giới thiệu phiếu bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Tiếng Việt (Đề số 2). Quý phụ huynh có thể tải và in ra từ file pdf hoặc doc ở cuối bài viết.

Phiếu bài tập nghỉ dịch môn Tiếng Việt lớp 5 số 2

Bài 1. Xếp các từ sau vào bảng cho thích hợp :

y tá, thuốc, bút chì, hát hò, đau đớn, nhà cửa, thước, mập, mập mạp,
ngoan, nhảy nhót, che chở, che chắn, khóc, buồn

Từ đơn Từ phức
  Từ ghép Từ láy
     
     
     

Bài 2. Tìm hai từ thích hợp để điền vào ô trống :

Từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa
đẹp đẽ    
khổ cực    
ngốc nghếch    

Bài 3. Đặt câu với một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa em tìm được ở bài tập 2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hết

   Mong rằng những bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Tiếng Việt đề số 2 trên sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố, nắm vững các kiến thức đã học.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài tập nghỉ dịch lớp 5 môn Tiếng Việt - Đề số 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu